Tábory

Vážení rodičia, milé deti,

Veľmi nás teší, že si pre veľký úspech v minulom roku môžeme zopakovať náš denný letný tábor Medúza, ktorý bude zameraný na rôzne pohybové, edukatívne, súťažné a tvorivé aktivity, no predovšetkým sa u nás bude každý deň plávať a zabávať! 

Tábor je určený pre deti vo veku od 4 do 10 rokov, nie je podmienkou vedieť plávať.

Pre všetkých maškrtníkov bude zabezpečená vyvážená strava a celodenný pitný režim.

Termíny:

  • Turnus – 08.07. – 12.07.2024
  • Turnus – 15.07. – 19.07.2024
  • Turnus – 05.08. – 09.08.2024
  • Turnus – 12.08. – 16.08.2024

Miesto konania:
Medúza centrum, Bardejovská zábava 12, 085 01 Bardejov

Cena: 160 €

Program:

7:30 – 8:00  príchod, preberanie detí
8:00 – 8:30  rozcvička + príprava na plávanie
8:30 – 10:00  lekcia plávania
10:00 – 10:30 desiata
10:30 – 12:30  program podľa denného plánu (rôzne kolektívne a individuálne hry, športové a tanečné aktivity, súťaže, výlet, exkurzia )
12:30 – 13:30  obed
13:30 – 15:30  tvorivé, vzdelávacie a poznávacie aktivity
15:30 – 16:30  ľahký olovrant, oddychové aktivity a čakanie na rodičov

ZOZNAM VECÍ, KTORÉ DIEŤA POTREBUJE:

Deťom nie je potrebné baliť sladkosti alebo iné potraviny, nakoľko vyvážená strava je plne zabezpečená.
Rodičov prosíme, aby v prípade akýchkoľvek individuálnych potrieb detí (alergia, lieky, špeciálna strava…) uviedli tieto informácie do prihlášky.
Stravu je možné pre dieťa na požiadanie upraviť.

Deti by nemali mať pri sebe žiadne cennosti (peniaze, mobil, tablet, šperky, atď.), za ich stratu či poškodenie nezodpovedáme.

 

POČAS DENNÉHO TÁBORA JE ZABEZPEČENÁ:

  • strava (desiata, obed, ľahký olovrant) + celodenný pitný režim
  • celodenný program zameraný na pohybovú a kreatívnu činnosť
  • spoločenská miestnosť (deti si tam môžu uložiť svoje veci)
  • celodenný výlet za dobrodružstvom
  • kvalifikovaní a skúsení inštruktori
  • zaujímavé odmeny a darček

Program sa môže líšiť v závislosti od okolností a počasia. 

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 0940 160 860 alebo na e-mail. adrese info@meduzacentrum.sk.