Detské plávanie

Riadime sa heslom "VODA JE NÁŠ KAMARÁT"

Kurzy detského plávania prebiehajú hravou a nenásilnou formou bez prítomnosti rodiča. Budujeme pozitívny vzťah k vode a k správnym športovým návykom. 

Lekcie prebiehajú v malých skupinách (max. 5 detí/1 tréner), na zabezpečenie rýchlejšieho progresu každého dieťatka. 

Deti rozdeľujeme do skupín podľa plaveckých schopností. Nie je podmienkou, že po jednom kurze sa dieťa posunie do vyššej úrovne. Každé dieťa je jedinečné a potrebuje individuálny čas na posun, preto na deti netlačíme a zaraďujeme ich individuálne podľa potreby. Na konci každého kurzu inštruktor odporúči rodičom vhodnú skupinu na pokračovanie.

Na lekcie plávania môžete prihlásiť deti už od 4 rokov, pokiaľ vydržia spolupracovať bez rodiča.

Každú lekciu plávania môžete sledovať cez veľké 4 metrové okno z nášho Bistra Medúza. 


*POZOR*

Prvý kurzový týždeň prebehne testovanie detičiek. V prípade potreby prerozdelíme detičky do skupín podľa aktuálnych schopností. (Samozrejme po dohode s rodičom)

Odhlásenie z hodiny, náhradné lekcie

Počas trvania kurzu plávania máte nárok nahradiť si vymeškané, ale včas ospravedlnené lekcie formou náhradných lekcií, a to v lehote najneskôr do 3 mesiacov od pôvodného termínu lekcie. Po uplynutí tejto lehoty nárok na náhradu zaniká.

Ospravedlnenie lekcie/lekcií je potrebné vykonať do 22:00 hod. predchádzajúceho dňa lekcie, a to v rezervačnom systéme.

    Počas kurzu plávania (12 lekcií/ 3mesiace) máte nárok na 6 náhradných lekcií, a to vtedy, ak neúčasť na lekcii bola riadne ospravedlnená v rezervačnom systéme. 

      Viac informácií o náhradných lekciách TU.

Medúzky

Skupina vhodná pre úplných začiatočníkov. Počas lekcií v skupine Medúzky sa naučíme základné plavecké zručnosti, ktorými sú:

Chobotničky

Pre zaradenie detičiek do tejto skupiny je nutné zvládnuť všetky zručnosti z predchádzajúcej úrovne. (skupina Medúzky)

V tomto kurze sa deti naučia:

Rybičky

Pre zaradenie detičiek do tejto skupiny je nutné zvládnuť všetky zručnosti z predchádzajúcich úrovní. 

V tomto kurze sa deti naučia:

Delfíny

 

Pre zaradenie detičiek do tejto skupiny je nutné zvládnuť všetky zručnosti z predchádzajúcich úrovní.

V tomto kurze sa deti naučia: