Individuálne lekcie

Individuálne lekcie plávania

Lekcie sú vhodné pre každého, kto preferuje individuálny prístup. Výhodou je rýchlejšie napredovanie a skladba lekcie podľa preferencie klientov. 

Na individuálne lekcie môžete prihlásiť vaše detičky ale aj seba, či si užiť hodinu v kruhu najbližších.

Lekcie sú pre vás vhodné ak sa chcete: