Baby plávanie
už od 3 mesiacov

Plávanie rodičov s deťmi

Plávanie je jediný šport, ktorý si môžeme dopriať v akomkoľvek veku svojho života. Môžeme ho dopriať deťom už od narodenia. Samozrejme, nemôžeme hovoriť o plávaní ako takom, no už samotné kúpanie detičiek vo vaničke je prípravou na predpokladaný pozitívny vzťah k vode. Lekcie plávania vedieme podľa metodiky Evy Kiedroňovej, ktorá je významnou priekopníčkou v oblasti správnej manipulácie s deťmi. 

Plávanie pre bábätká alebo skôr plávanie rodičov s deťmi?

Počas lekcií je pre dieťatko najdôležitejší rodič, ktorý by mu mal poskytnúť dostatočnú istotu a byť  pre neho vzorom. Rodičia opakujú cvičenia s dieťatkom podľa pokynov inštruktorky, ktorá im všetko vopred ukáže a vysvetlí. Všetky cvičenia prebiehajú hravou a nenásilnou formou za sprievodu rôznych detských pesničiek, či básničiek.

Dĺžka pobytu vo vode je pri najmenších bábätkách 20 minút a postupne sa predlžuje, aby si na priestor a vodu postupne zvykali. 

Pri lekciách „plávania“ je veľmi dôležitá manipulácia s detičkami, preto časť každej lekcie venujeme učeniu sa nových úchopov. Vďaka správnej manipulácii dosiahneme lekciami omnoho viac, ako len radosť z vody a spoločne stráveného času. Posilníme tiež svaly, ktoré v danom období detičky najviac potrebujú na svoj rozvoj, podporíme orientáciu v priestore a otužovacími cvičeniami zlepšíme imunitu.

Lekcie prebiehajú v malých skupinkách, maximálne 6 dvojíc (dvojica = 1 rodič + 1 dieťa). Detičky sú rozdelené v skupinách podľa veku. Tréner má výhradné právo preradiť dieťa do inej vekovej kategórie v prípade psychomotorických, či iných odchýlok, pre zabezpečenie ideálnych podmienok pre zlepšenie progresu dieťatka. 

Odhlásenie z hodiny, náhradné lekcie

Počas trvania kurzu plávania máte nárok nahradiť si vymeškané, ale včas ospravedlnené lekcie formou náhradných lekcií, a to v lehote najneskôr do 3 mesiacov od pôvodného termínu lekcie. Po uplynutí tejto lehoty nárok na náhradu zaniká.

Ospravedlnenie lekcie/lekcií je potrebné vykonať do 22:00 hod. predchádzajúceho dňa lekcie, a to v rezervačnom systéme.

   Počas kurzu plávania (4 lekcie/mesiac) máte nárok na 2 náhradné lekcie, a to vtedy, ak neúčasť na lekcii bola riadne ospravedlnená v rezervačnom systéme. 

      Viac informácií o náhradných lekciách TU.