FIT rodič

Riadime sa heslom "VODA JE NÁŠ KAMARÁT"

Kurzy detského plávania prebiehajú hravou a nenásilnou formou bez prítomnosti rodiča. Budujeme pozitívny vzťah k vode a k správnym športovým návykom. 

Lekcie prebiehajú v malých skupinách (max. 5 detí/1 tréner), na zabezpečenie rýchlejšieho progresu každého dieťatka. 

Deti rozdeľujeme do skupín podľa plaveckých schopností. Nie je podmienkou, že po jednom kurze sa dieťa posunie do vyššej úrovne. Každé dieťa je jedinečné a potrebuje individuálny čas na posun, preto na deti netlačíme a zaraďujeme ich individuálne podľa potreby. Na konci každého kurzu inštruktor odporúči rodičom vhodnú skupinu na pokračovanie.

Na lekcie plávania môžete prihlásiť deti už od 4 rokov, pokiaľ vydržia spolupracovať bez rodiča.

Každú lekciu plávania môžete sledovať cez veľké 4 metrové okno z nášho Bistra Medúza. 


*POZOR*

Prvý kurzový týždeň prebehne testovanie detičiek. V prípade potreby prerozdelíme detičky do skupín podľa aktuálnych schopností. (Samozrejme po dohode s rodičom)